Algemene voorwaarden

 

Hoedbouw hanteert de Algemene Voorwaarden van Aanneming van werk (AVA), zoals opgesteld door branchevereniging Bouwend Nederland.

Voor opdrachten voor 1 augustus 2023 geldt de AVA 2013 (herzien december 2014).

Voor opdrachten na 1 augustus 2023 geldt de AVA 2023, deze is er zowel voor de particuliere opdrachtgever (AVA Consumenten 2023) als voor de zakelijke opdrachtgever (AVA Zakelijk 2023).

Voor contracten onder Bouwgarant of Woningborg kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

In de opdrachtbevestiging wordt aangegeven welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.