Algemene voorwaarden

 

Hoedbouw hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Covo2010

De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen Covo2010, zoals opgesteld door BouwGarant, zijn bedoeld voor particuliere opdrachtgevers die onderhoud of een verbouwing willen laten uitvoeren.

AVA 2013

Bij nieuwbouw en zakelijke opdrachten kunnen de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk AVA 2013 (herzien december 2014), opgesteld door branchevereniging Bouwend Nederland, van toepassing worden verklaard.

In de offerte en opdrachtbevestiging wordt aangegeven welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.